Laūkas ebzūrgiskwas tāutaskarti

Preijāsenis sen gelzāpintin:

Sūwalkija (gelzāpintis dwārs) → Trakiškei + ebz. 2 km pīstei pa tāutaskartin

Stūndis stēisan izjāsenin stēisan tensīlin iz Sūwalkijan:

Preijāsenis sen autōbusan:

Sūwalkija (autōbusan dwārs) → Trakiškei + ebz. 2 km pīstei pa tāutaskartin

Stūndis stēisan izjāsenin stēisan autōbusan iz Sūwalkijan:

Preijāsenis sen automōbilin (tāutaskartis):

Galwas preijāsnas pints pra Ōškinins:

Galwas preijāsnas tāutaskarti, gnetteis kai mūisesintun Galwas preijāsnas tāutaskarti, gnetteis kai mūisesintun

Preijāsnas pints pra Trakiškins:

Preijāsnas pints pra Trakiškins Preijāsnas pints pra Trakiškins